"Βαδίζοντας πάντα σε κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού και εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργήσαμε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, το οποίο μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα εργασιών και μελετών που σχετίζεται με την οικοδομή."

Θεοδώρα Δ.Δρίμη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
υπ.Διδάκτωρ
Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
στο τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

«Παράθυρο» ΥΠΕΚΑ για τακτοποίηση αυθαίρετων οικισμών


«Παράθυρο» ΥΠΕΚΑ για τακτοποίηση αυθαίρετων οικισμών
Τακτοποιούνται οικισμοί σε περιοχές που ήταν δασικές και έχουν πλέον χτιστεί.

«Παράθυρο» για τη «τακτοποίηση» δεκάδων αυθαίρετων οικισμών οι οποίοι έχουν χτιστεί σε δασικές εκτάσεις ανά την Ελλάδα ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 470/28-2-2012) ορίζονται η διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αιτίας μεταβολής της δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών, οι οποίοι στερούνται νόμιμης έγκρισης.

Το υπουργείο ζητά από τους δήμους μια σειρά από δικαιολογητικά αναφορικά με τις αιτίες και τα στοιχεία αλλαγής χρήσης προκειμένου να συνταχθεί πλήρης έκθεση για τις περιοχές οικισμών οι οποίοι στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως δασικές.

Ωστόσο, ανάμεσα στα δικαιολογητικά τα οποία θα τεκμηριώνουν αν για τους συγκεκριμένους οικισμούς συντρέχουν λόγοι πολεοδόμησης, υπάρχουν ορισμένα που έρχονται σε αντίθεση με το αρχικό νόμο (3889/2010) για την κύρωση των δασικών χαρτών.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τις πράξεις (στοιχεία) βάσει των οποίων επήλθε η μεταβολή του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης και αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία, περιλαμβάνονται δηλώσεις του ν.1337/1983 (νόμος Τρίτση για τα αυθαίρετα) καθώς και τυχόν βεβαιώσεις περαίωσης της σχετικής διαδικασίας με τον τελευταίο νόμο για τα αυθαίρετα (ν.4014/2011).

Όμως, ούτε με τον νόμο Τρίτση μπορούσε να τακτοποιηθεί αυθαίρετο σε δάσος αλλά ούτε στον 4014 μπορεί να υπαχθεί αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο για την κύρωση των δασικών χαρτών η τακτοποίηση οικισμών μπορεί να προχωρήσει μόνο εάν ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής έχει μεταβληθεί με πράξεις της Διοίκησης οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί όπως συνέβη στην περίπτωση του Αγίου Στεφάνου ή της Άνοιξης Αττικής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου