"Βαδίζοντας πάντα σε κανόνες βιοκλιματικού σχεδιασμού και εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργήσαμε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο, το οποίο μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα εργασιών και μελετών που σχετίζεται με την οικοδομή."

Θεοδώρα Δ.Δρίμη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
υπ.Διδάκτωρ
Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
στο τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ!!!

ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ Η' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το Ν.1577/85 & το Ν. 2831/00 (ΓΟΚ), για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, εντός ή εκτός οικισμού, απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Υπάρχουν και ελάχιστες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια.Παράλληλα, σε κάποιες εργασίες  ή κατασκευές, μπορεί να δοθεί έγκριση για τις εργασίες που  θα εκτελεστούν ή  εκτελέστηκαν με μια απλή αίτηση (έστω και εκ των υστέρων).
Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ.1 ή β) καθ’ υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων θεωρείται αυθαίρετη.
Η διαπίστωση του αν μία οικοδομή είναι νόμιμη ή όχι , αποτελεί αντικείμενο έρευνας ειδικευμένου μηχανικού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι αυθαίρετες κατασκευές  μπορεί να αφορούν: αλλαγές διαστάσεων του κτίσματος σε σχέση με την άδεια, προσθήκη χώρων χωρίς άδεια, αλλαγές χρήσης χώρων, παραβάσεις διατάξεων σχετικές με την ένταξη του κτιρίου στην πόλη και το περιβάλλον (πολεοδομικές), παραβάσεις που έχουν σχέση με την σωστή και ομαλή λειτουργία του κτιρίου (κτιριοδομικές), τροποποιήσεις στο σκελετό ή τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκ/σεις σε σχέση με την άδεια κλπ
Σε κάθε περίπτωση κτίσματα προ του 1955, ή κτίσματα που έχουν περαιώσει παλαιότερες διαδικασίες νομιμοποίησης, δεν υποχρεούνται σε «ρύθμιση». Καλό είναι βέβαια, η κάθε περίπτωση να εξεταστεί με προσοχή από μηχανικό, που θα αποφανθεί αν υπάρχει υποχρέωση ή λόγος για την υποβολή δήλωσης.